โบนัสฟรีเกมยิงปลา กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในรับรางวัลเกมยิงปลาผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เติมเงินเกมยิงปลาฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการโบนัสเกมยิงปลาในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรีอาหาร กลุ่มเทคนิคการเล่นเกมยิงปลาอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะมังกรทอง